SKAL DIN UNDERVISNING ET NIVEAU OP?

Happy Learning

Happy Learning er specialister i didaktisk facilitation, workshopdesign og IT til læring. Vi har et særligt - men ikke eksklusivt - fokus på voksenundervisning og facilitering af konsensusdannende processer.

Vi tilbyder et kvalificeret didaktisk indspark til design af læringsorienterede aktiviteter for såvel individuelle fagspecialister på sekundære og tertiære uddannelser som firmaer, institutioner og NGOer, hvis ansatte og frivillige skal opkvalificeres ift. kommende projekter.
LÆS MERE

 • "Læring kan være vanskeligt og hårdt. Vores ambition er ikke blot at gøre læring nemt: vi vil gøre det sjovt!"
 • Facilitator og CEO
 • Simon Ellehammer J.
 • Cand.mag. i Pædagogik, København
 • Master i Global Political Studies, Malmö
Happy Learning er under daglig ledelse af Simon Ellehammer J. med stærk opbakning fra en række yderst kompetente og professionelle freelance facilitatorer fra business- og ngo-kredse. Happy Learning er derfor i stand til at tilpasse kurser og konsulentbistand til dit specifikke behov, så giv os et kald, så vi kan få en snak om dine ønsker. Ydelser leveres såvel på dansk som på engelsk.
Skjul indhold
VI LÆRER BEDST, NÅR VI HAR DET SJOVT!

Facilitation: Et kursus

Didaktisk Facilitation er et kursus for undervisende fagspecialister, læringsinteresserede og konsensusdannere over alt. Vi giver dig indsigt i at arrangere aktive læringsforløb med fokus på læringsudbytte og praktiske redskaber til at levere inddragende og fangende undervisning.
LÆS MERE

 • 24 timers kursus
 • 6-18 deltagere
 • 12 elementer, bl.a.
  • Facilitatorstrategier
  • Workshopdesign
  • Performance

Facilitation er en generisk undervisningsmetode, der er udviklet over de sidste halvtreds år, som respons til krav om demokratisering af uddannelsespraksis fra mere kompetente og veluddannede medarbejdere og studerende. Facilitation er dermed særligt - men ikke blot - en metode til succesfuld voksenundervisning og generel konsensusdannelse.
Skjul indhold

FRUSTRATION ER EN VIGTIG MOTIVATOR

Pimp min workshop

Er du ikke tilfreds med din undervisning? Vil du hæve niveauet med visuelle præsentationer og inddragende, erfaringsbaseret læring? Så invitér Happy Learning's konsulenter ud: Vi hjælper dig med at få mest ud af din fagekspertise ved at assistere med didaktisk overblik, logisk opbyggede læringsforløb og visuelle hjælpemidler, så dine deltagere får et optimalt læringsudbytte.
LÆS MERE

 • 3 timer pr. deltager
 • 1-6 deltagere
 • 3 elementer
  • Observation
  • Workshopdesign
  • Performance

Vi tager udgangspunkt i din hverdag, og skræddersyer et kompetenceforløb, der vil gøre dig i stand til at få din fagkundskab ud over rampen. Efter indledende forventningsafstemning, når vi gennem observation af din undervisning frem til de områder, du finder mest interessant og nemmest kan forbedre. Herefter hjælper vi dig på vej med praktiske redskaber og kompetent didaktisk feedback.
Skjul indhold

VI LÆRER KUN VED AT GØRE

IT til læring

Læring flytter online, og undervisere af enhver art må følge med tiden for at levere på forventeligt niveau. Happy Learning tilbyder workshops i specifikke computerprogrammer med særlig værdi ift. undervisning og samarbejde som Office 365.
LÆS MERE

 • 1½ time pr. workshop
 • 12-28 deltagere
 • Foregår hos jer.

Der udbydes kurser i Microsoft Office 365, herunder Office selv og OneNote med OneDrive- og Sharepoint-funktionaliteter, præsentationsværktøjet Prezi og 3D-print-design som TinkerCAD og Cura.
Skjul indhold

KONTAKT OS

Happy Learning IVS.

CVR 37081191

sej@happylearning.dk

(+45) 51 60 98 41